tijdslijn tensegrity-tafel

met dank aan: Adrie Rensen, Gerald Lindner, Quirijn Calis, Prof. Hobbelman, Octatube, Jan van den Berg e.v.a.
te koop / in ontwikkeling

De tensegrity-tafel nadert na vele jaren zijn voltooïng, onlangs een goed prototype en nu een gaaf model (nieuwste foto's)! De uitdaging van deze tafel blijft, hoe het beeld te vatten, de constructie en de krachten te snappen, de aansluitingen (ja hoe het te maken?), het ruimtelijk spel en de wiskunde.

1996

Ontwerp een tafel van glas - uitgangspunt een tensegrity-constructie met vier poten, een getordeerd vierkant.

1997

1e protoype 1:1 in RVS door de Centrale Werkplaats van de TU Delft

Er was sprake van druk in de trekstaven, het model kon niet belast worden, maar bleef door materiaalstijfheid wel in vorm. Na studie bleek één van de hoofdeigenschappen, van het constructietype niet te kloppen. Het getordeerde vierkant was niet ver genoeg doorgedraaid, waardoor het systeem van trek en druk niet stabiel was.

Hoe precies te voorspellen hoe dit draagsysteem zich zal gedragen?

Nieuw model getekend, ditmaal met de goede draaihoek. Bij Prof. Hobbelman (TU-Delft) de gegevens verwerkt in een computermodel. Uitkomst: instabiel. Reden: onbekend. Bij Octatube de gegevens verwerkt in een ander computermodel. Uitkomst: instabiel. Reden: onbekend.

1998

2e prototype 1:1 uitgevoerd met bezemstelen (meranti), staalkabels, oogpennen, staalkabels en wartels.

Grote veerkrachtige doorbuiging, nagenoeg geen draagkracht. Aanwijsbare zwakke punten: Uitknikken van de drukstaven (bezemstelen), a-centrisch knooppunt op de drukstaven, waardoor op de mantel een moment ontstond. Hierdoor werd de knikbuiging in de drukstaven ofwel versterkt ofwel veroorzaakt.

3e prototype ca 1:10 uitgevoerd in practicummateriaal. Houten staafjes, stalen oogpennen op de kop ingeschroefd, touw, aluminium scheerlijnspanners (bever).

Gedraagt zich een stuk beter dan het tweede model, minder veerkrachtige doorbuiging.

Toch, het is onduidelijk wáárom de computersimulaties van Hobbelman en Octatube beide op instabiliteit uitkomen. Veel vragen blijven er over. Bijvoorbeeld: Hoe is te voorspellen welke dimensionering een acceptabele doorbuiging zal geven en welk verschil maakt voorspanning op het geheel?

2003

Ruimtelijk computermodel completeert het beeld van de tafel met glas.

2004

Tentoonstelling van de tafel (1e prototype, 3e prototype, ruimtelijk model, tekeningen) bij 'tHuisfront, plan is opgepakt om het gegeven model uit te voeren en indien voldoende sterk en stijf in een kleine oplage aan te bieden.

2004

4e prototype 1:1 in grof afgewerkt staal, draadeind, wartels door Quirijn Calis

Dit model werkt! Met gemak kan erop worden gestaan (ca 85kg), er is sprake van lichte veerkrachtige inzakking. Eerst leek het model steeds verder in te zakken, het bleek dat de oogjes van de wartels het zwakke punt waren in dit model, deze werden dan ook dichtgelast. Interessant was om te zien dat alléén de oogjes van het ondervierkant (van de trekstaven), openbogen, waardoor duidelijk is dat daar de grootste trekkracht zit. Door "tokkelen" is nu te horen waar de spanning het grootst is, dus of de tafel symmetrisch is afgespannen.

2005

5e prototype 1:1 in RVS - Showmodel! Uitgevoerd door Makron

Model is vergelijkbaar sterk met het 4e prototype, maar om e.e.a. exact te weten wordt deze nog getest. Doorbuigingsvraag is bevredigend beantwoord.

Uitgegaan is van een laag en breed model van 30cm hoog en 120x120cm. In principe is elk model mogelijk, mits vierkant en bij voldoende vraag.

Nu

De tafel is op afspraak te bezichtigen.

3 juli 2005

Feestelijke opening van de tafel! Hierbij kunt u intekenen op de 1e tien modellen van 100x100x30cm, bij voldoende interesse voor een ander model wordt deze in de volgende oplage van 10 ook gemaakt.

graag informatie

groenhoedenveem 6

1019 bl amsterdam

t 020 4894796

ales [at] sandroaiello.it